Noorte psühholoog

Kes on noorte psühholoog?

Noorte psühholoog on spetsialist, kes on koolitatud ja spetsialiseerunud noorte ja noorukite vaimsele tervisele ning nende psühholoogilisele heaolule. Noorte psühholoogid on haritud psühholoogia valdkonnas ja neil on eriteadmised seoses noorte arengu ja vaimse tervisega.

Kuidas näeb välja noorte psühholoogiline nõustamine?

Noorte psühholoogi vastuvõtt peaks olema turvaline ja toetav keskkond, kus noor saab väljendada oma muresid ja tundeid ning saada vajalikku tuge ja juhendamist oma emotsionaalse heaolu parandamiseks.

Noorte psühholoog alustab tavaliselt vastuvõttu esialgse hindamisega, kus nad koguvad teavet noore ja tema perekonna kohta. See võib hõlmata küsimustikke ja intervjuusid, et mõista noore emotsionaalset seisundit, käitumisprobleeme ja vajadusi.Noorte psühholoog selgitab noorele ja tema vanematele vastuvõtu konfidentsiaalsuse põhimõtteid. Nad räägivad, millal ja kuidas teavet võidakse jagada ja millist teavet hoitakse konfidentsiaalsena. Vastuvõtul võtab noorte psühholoog aega noorega vestlemiseks ja nõustamiseks.

Noor saab jagada oma muresid, tundeid ja kogemusi ning psühholoog pakub toetust ja juhendamist. Noorte psühholoog aitab noorel ja tema vanematel seada eesmärke ja ootusi nõustamisele. See aitab luua suuniseid ja mõõdetavaid tulemusi, et jälgida edasiminekut.

Pärast hindamist loob noorte psühholoog individuaalse edasise plaani, mis võib hõlmata erinevaid teraapilisi meetodeid ja strateegiaid vastavalt noore vajadustele. Noorte psühholoog jälgib ja hindab regulaarselt noore edusamme ning kohandab edasist plaani vajadusel.

Milliste muredega pöörduda noorte psühholoogi poole?

Nõustaja pakub noorele nõustamist ja teraapiat, et aidata toime tulla emotsionaalsete probleemide, suhteprobleemide, stressi, ärevuse, trauma ja lein, depressiooni, enesehävituslike ja -kahjulike käitumistega, käitumisprobleemide, enesehinnangu ja identideedi muredega ja muude psühholoogiliste väljakutsetega. Lisaks noorte psühholoogid võivad tegeleda hariduslike ja karjäärinõustamisega, aidates noortel mõista oma tulevikuvõimalusi ja eesmärke.

Koostöö tugivõrgustikuga

Noorte psühholoog võib soovitada pereteraapia kaasamist, eriti kui peresuhete probleemid mängivad olulist rolli noore emotsionaalses heaolus. Pereteraapias arendatakse koos noore ja tema vanematega näiteks suhtlemis- ja lahendusoskusi.Noorte psühholoogid töötavad sageli koos perede, õpetajate ja teiste tugipersonaliga, et pakkuda ühtset ja terviklikku tuge noorte vaimsele tervisele.

Äärmiselt oluline on vaimse tervise probleeme lahendada võimalikult varajases staadiumis, sest
mida aeg edasi seda rohkem kipub tekkima ebameeldivaid süptomeid, mida on hilisemalt veelgi
raskem ravida.

Seega kui tunned, et midagi tõenäoliselt ei ole õigesti või on lapsega põhjendamatul raske hakkama
saada, siis pöördu kindlasti lähemaks uurimiseks lastepsühholoogi poole.

Pöördu psühholoogi poole, kui:

 • su lapsel on suhtlemis- ja kontaktiprobleem,
 • laps on ebakindel,
 • lapsel on käitumisraskused,
 • lapsel või peres on olnud traumaatilised sündmused,
 • kohanemisraskused,
 • laps puutub kokku koolikiusamisega,  
 • meeleoluhäired,  
 • mõni muu psüühikahäire,  
 • tähelepanu- ja keskendumisraskusi,  
 • probleem kooliküpsuse saavutamisega,
 • õppimisraskusi,
 • psühhosomaatilisi sümptome (enurees, enkoprees, tikid, jt),  
 • unehäired,
 • hüperaktiivsus,
 • stress, ärevus ja stress seoses enesepildiga,  
 • ebakindlus iseenda suhtes,  
 • soov saada teadlikumat enesepilti,  
 • eluperioodil palju ebaõnnestumisi või negatiivseid sündmusi juhtunud.

Lastevanemate nõustamine ja kasvatusnõustamine

Pakume vanematele tuge lapse kasvatamisel ja aidata vanemal paremini mõista last ja tema käitumist. Nõustamises on vanemal võimalik aru pidada oma lapse käitumise üle ja kaaluda koos nõustajaga erinevate kasvatusvõtete plusse ja miinuseid konkreetses olukorras.

Abi saab tulla küsima kui vanem jääb hätta näiteks lapse käitumise reguleerimisega, mõne konkreetse käitumisprobleemiga või uute oskuste õpetamisega, või ka siis kui lapsel on tekkinud raskusi koolis või lasteaias. Samuti kui pereelus toimub suuri muudatusi – kolimine, pere koosseisu muutus (kellegi lahkumine või juurde tulek), elukorralduse muutused (ema
tööleminek) jne.

Kohtumine on vestluse vormis vanemlike oskuste edendamine, vanem-laps suhte toetamine, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamine, perekonna terve funktsioneerimise toetamine, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamine, perekonna toetamine igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamine, põlvkondade vaheliste suhete toetamine.

Psühholoogi vastuvõtule ootame kõiki lapsi, noori ning lapsevanemaid.  Individuaalse nõustamise seansside sagedus sõltub kliendi ja nõustaja kokkuleppest, tavapäraselt on see 1-2 korda nädalas. Seansi pikkus on tavaliselt kuni 60 min.

Lapsevanema- ja kasvatusnõustamise korral on oodatud esimesele vastuvõtule vanem(ad) ilma
lapseta, lapse edaspidise võimaliku kaasamise üle arutatakse esimesel kohtumisel.

Vene keeles võtab vastu täiskasvanuid, lapsevanemaid, noori psühholoog Antonina Kiseleva, kelle juurde saab aega broneerida siit.siin

Kasvunõustamine

Pakume vanematele tuge vanemlike oskuste edendamises, vanem-laps suhte toetamises, laste positiivse minapildi ja käitumise toetamises, perekonna terve funktsioneerimise toetamises, toimetuleku- ja/või psühhiaatriliste probleemidega pereliikmete toetamises, perekonna toetamises igapäevaelu- ja/või arenguliste kriisidega toimetulekul, leinaprotsessi edendamises, põlvkondade vaheliste suhete toetamises. Nõustamisele on esimesel korral oodatud vanem(ad) ilma lapseta, lapse edaspidise võimaliku kaasamise üle arutatakse esimesel kohtumisel.

Eesmärk on pakkuda vanematele tuge lapse kasvatamisel ja aidata vanemal paremini mõista last ja tema käitumist. Kasvatusnõustamises on vanemal võimalik aru pidada oma lapse käitumise üle ja kaaluda koos kasvatusnõustajaga erinevate kasvatusvõtete plusse ja miinuseid konkreetses olukorras. Abi võib tulla küsima kui vanem jääb hätta näiteks lapse käitumise reguleerimisega, mõne konkreetse käitumisprobleemiga või uute oskuste õpetamisega, või ka siis kui lapsel on tekkinud raskusi koolis või lasteaias. Samuti kui pereelus toimub suuri muudatusi – kolimine, pere koosseisu muutus (kellegi lahkumine või juurde tulek), elukorralduse muutused (ema tööleminek) jne. Kasvatusnõustamisele on esimesel korral oodatud vanem(ad) ilma lapseta, lapse edaspidise võimaliku kaasamise üle arutatakse esimesel kohtumisel.

Broneeri aeg
Vastuvõtule
Soovid rohkem infot teraapia osas? Saada meile email info@heaolu.ee või telefoni teel eesti keeles
+372 56 900 832 ja räägime