Pereteraapia

Mis on pereteraapia?

Pereteraapia on psühhoteraapia vorm, mis keskendub perekonna kui terviku emotsionaalsele ja vaimsele tervisele. See teraapiavorm aitab pereliikmetel paremini mõista ja lahendada oma vahelisi suhteprobleeme, konflikte ja emotsionaalseid väljakutseid. Pereteraapia põhineb arusaamisel, et perekond mõjutab iga liikme individuaalset heaolu ning probleemid ühes osas võivad kajastuda kogu perekonnas.

Kuidas näeb välja pereteraapia protsess?

Terapeut kasutab erinevaid teraapiameetodeid ja tehnikaid, et aidata perekonnal oma eesmärke saavutada. Pereteraapia seansid toimuvad tavaliselt pereliikmete osalusel ning terapeut juhendab neid suhtlemises ja suhete parandamises. Pereliikmed võivad ka individuaalselt kohtuda terapeudiga, kui see on vajalik.

Pereteraapia algab tavaliselt esialgse kohtumisega, kus terapeut ja perekond saavad tutvuda. Sellel kohtumisel selgitatakse teraapia eesmärke, reegleid ja konfidentsiaalsust ning kõik osalejad saavad võimaluse rääkida oma ootustest ja muredest. Terapeut võib pakkuda ka individuaalset nõustamist perekonna liikmetele, kui see on vajalik, et sügavamalt uurida nende isiklikke muresid. Terapeut hindab perekonna dünaamikat ja püüab mõista pereliikmete vahelisi suhteid, konflikte ja probleeme. See aitab määrata, milliseid aspekte tuleb teraapias käsitleda.

Pereteraapia seansid toimuvad regulaarselt, tavaliselt üks kord nädalas või vastavalt kokkuleppele. Terapeut õpetab pereliikmetele tõhusaid suhtlemisoskusi, sealhulgas kuulamist, empaatiat ja konfliktide lahendamise strateegiaid. Perekonna probleeme ja väljakutseid analüüsitakse teraapias. Terapeut aitab pereliikmetel mõista nende päritolu ja töötada koos lahenduste leidmiseks.

Terapeut juhendab pereliikmeid praktiliste strateegiate ja tööriistade kasutamisel, et toime tulla konfliktidega ja parandada suhteid.Teraapia käigus jälgitakse perekonna edusamme ja kohandatakse teraapia eesmärke vastavalt vajadusele. Teraapia võib kesta erinevalt, sõltuvalt konkreetsest olukorrast.

Milliste muredega pöörduda pereteraapiasse?

Perekondlikud konfliktid

Kui perekonnas on sageli konflikte, mis jäävad lahendamata või süvenevad, võib pereteraapia olla kasulik. See võib hõlmata suhtlemisraskusi, pidevat tülitsemist või konflikte erinevate põlvkondade või pereliikmete vahel.

Elumuutused

Perekonnaelu võib mõjutada oluline muutus, nagu näiteks lahutus, uue pereliikme sünd, ränk haigus või töökoha kaotus. Sellised muutused võivad põhjustada stressi ja segadust ning pereteraapia võib aidata perekonnal nendega toime tulla ja kohaneda uue olukorraga.

Lapse käitumisprobleemid

Kui lapsel on pikaajalisi käitumisprobleeme, nagu agressiivsus, sõltuvus või akadeemilised raskused, võib pereteraapia olla kasulik. Terapeut saab aidata perekonnal mõista probleemi põhjuseid ja õpetada tõhusaid viise selle lahendamiseks.

Suhtlemisprobleemid

Pereteraapia aitab parandada suhtlemisoskusi ja luua tervisliku suhtlemiskeskkonna, eriti kui suhtlus perekonnas on pingeline või ebatervislik. Oluline on muuta negatiivseid suhtemustreid, näiteks kriitikat ja konflikte, ning suunata tähelepanu positiivsele suhtlusele ja toetusele.

Läheduse ja sideme puudumine

Pereteraapia aitab parandada suhteid ja lähendada pereliikmeid, eriti kui neil puudub lähedustunne või side. Läheduse loomine võib nõuda aega ja pühendumist kõigilt pereliikmetelt ning pereteraapia toetab selle protsessi edendamist läbi avatud dialoogi ja sideme tugevdamise meetodite.

Käitumismustrite taastootmine

Lapsevanemad võivad lapsepõlves omandatud käitumismustreid automaatselt korrata, teadmata alternatiivseid viise. Näiteks autoritaarse kasvatusega üles kasvanud vanem võib seda stiili jätkata oma lastega. Lapsepõlves kogetud emotsionaalsed mustrid mõjutavad vanema reageerimist.

Vanemate toetamine stressirohketes olukordades

Psühholoog võib pakkuda emotsionaalset tuge ja praktilisi nõuandeid vanematele, kes kogevad stressi, ärevust, depressiooni või muid emotsionaalseid raskusi seoses vanemaks olemisega. See võib hõlmata stressijuhtimise strateegiate õpetamist ja enesehoolduse olulisuse rõhutamist.

Vanemluse oskuste arendamine

Psühholoog võib keskenduda vanemate oskuste parandamisele, näiteks tõhusa suhtlemise, piiride seadmise, positiivse distsipliini, konfliktide lahendamise ja enesehoolduse oskuste arendamisele. See aitab vanematel olla enesekindlamad ja tõhusamad lapsevanemad.

Erinevas formaadis, erinevatel teemadel, nii noorematele kui vanematele sihtgruppidele koolitused. Koolitused on  suuremal või vähemal määral on seotud teadmiste ja oskuste arendamisega, kuidas ennetada või lahendada vaimse tervise probleeme
  • Pereteraapia on kasulik, kui peres esineb suhteprobleeme, konflikte, suhtlemisraskusi või muid emotsionaalseid väljakutseid. See võib aidata pereliikmetel paremini mõista üksteist, lahendada oma muresid ja luua toetavamat perekeskkonda.
  • Pereteraapia aitab pereliikmetel õppida tõhusaid suhtlemisoskusi, mis aitavad neil avatult ja tervislikult omavahel suhelda.
  • Pereteraapia aitab pereliikmetel õppida konstruktiivseid viise konfliktide lahendamiseks ja arusaamatusi selgitamiseks.
  • Teraapia aitab luua tervislikumaid ja toetavamaid suhteid perekonna liikmete vahel. Pereteraapia aitab perekonnal toime tulla elumuutustega, näiteks lahutuse, pere suurendamise, töökoha kaotuse või muude stressirohkete olukordadega.
  • Pereteraapia aitab vanematel mõista ja tegeleda laste ja noorukite käitumisprobleemidega ning toetada nende arengut.
  • Pereteraapia võib olla abiks peredele, kes on läbi elanud traumeerivaid sündmusi või kriise, nagu õnnetused või kaotused.
Sind võtab vastu pereterapeut Airi Kivi
Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog, pereterapeut, hüpnoterapeut

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Airi. Olen tegelenud noorte, lastevanemate ja täiskasvanute nõustamisega üle kümne aasta. Olen läbinud süsteemse pereteraapia ja litsenseeritud hüpnoteraapia väljaõppe.

Tartu Ülikoolis lõpetasin psühholoogia magistrikraadi. Lisaks olen end täiendanud NLP (neurolingvistilise programmeerimise) ja metafoorkaartide praktiseerivad täiendõpped. Oskan aidata inimesel muuta enda negatiivseid mõttemustreid ja käitumisi ning saavutada tervislikumad valikud.

Minu töö on enamasti suunatud individuaal- ja pereteraapiale ning hüpnoteraapiale.

Pere nõustajad

Broneeri aeg veebikohtumiseks või tule kohapeale vastuvõtule

Sigrid Salundo

Sigrid Salundo tegeleb lapsevanemate ja noortega alates 14 eluaastast teemadel meeleolu- ja ärevushäired, enesevigastamine, suitsiid, identiteet,  isiksusehäired.

Loe edasi
Broneeri aeg
60 min

Kati Lehtroos

Kati Lehtroos tegeleb koolinoortega teemadel nt  enesehinnang, ärevus, kurbus, stress, õpimotivatsioon, eakaaslastega suhted.

Loe edasi
Broneeri aeg
60 min

Airi Kivi

Airi Kivi tegeleb noortega alates 14 eluaastast ning kaasab protsessi ka peresuhteid, paarisuhete ja peresiseste käitumismustritega ja uskumustega.

Loe edasi
Broneeri aeg
90 min

Airi Kivi

Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog, pereterapeut, hüpnoterapeut

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Airi. Olen tegelenud noorte, lastevanemate ja täiskasvanute nõustamisega üle kümne aasta. Olen läbinud süsteemse pereteraapia ja litsenseeritud hüpnoteraapia väljaõppe.

Tartu Ülikoolis lõpetasin psühholoogia magistrikraadi. Lisaks olen end täiendanud NLP (neurolingvistilise programmeerimise) ja metafoorkaartide praktiseerivad täiendõpped. Oskan aidata inimesel muuta enda negatiivseid mõttemustreid ja käitumisi ning saavutada tervislikumad valikud.

Minu töö on enamasti suunatud individuaal- ja pereteraapiale ning hüpnoteraapiale.

Kati Lehtroos

Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog, koolipsühholoog

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Kati. Olen kutsetunnistusega (tase 7) koolipsühholoog ning tegelen igapäevaselt kooliga seonduvate muredega ning nõustan kooliealisi noori erinevate murede ja raskuskohtade korral.

Mul on litsents koolipsühholoogide hindamisvahendi komplekti testide kasutamiseks, hindamaks põhikooli õpilaste psüühilisi protsesse. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia eriala magistriõppe spetsialiseerumisega koolipsühholoogiale.

Lisaks olen läbinud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis kognitiiv-käitumisteraapia algväljaõppe, Tartu Ülikoolis motiveeriva intervjueerimise väljaõppe ning Tallinna Ülikoolis lahenduskeskse lühiteraapia väljaõppe. Olen end täiendanud mitmekülgsete koolitustega, mis toetavad nõustamistööd erinevate vaimse tervise murede lahendamisel.

Sigrid Salundo

Broneeri aeg Ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Sigrid. Olen lõpetanud Inglismaal Nottingham Trent ülikoolis psühholoogia bakalaureuseõppe. Praegu jätkan õpinguid psühholoogia magistratuuris Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste instituudis. Olen töötanud eelnevalt täiskasvanutega nii psühhiaatriakliinikus, rehabilitatsioonimeeskonnas kui ka vaimse tervise organisatsioonides.

Olen läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi enesevigastamise, suitsiidi ja isiksusehäirete teemadel. Töötan täiskasvanute ja noortega alates 14. eluaastast näiteks meeleolu- ja ärevushäiretega. Pean oluliseks isiksusekeskset lähenemist nii noorukite kui täiskasvanute nõustamisel.

Galina Popovitš

Tere, olen Galina ja olen lõpetanud Tallinna Sotsiaal-Humanitaar Ülikooli psühholoogia magistriõppele vastava eriala ning Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala magistriõppe.

Olen läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia põhiväljaõppe ning kriisinõustamise põhikursuse. Lisaks olen läbinud täiendkoolitusi laste- ja perepsühholoogia, biblioteraapia ja kunstiteraapia alal. Olen täiendanud end autistliku ning aktiivsus-tähelepanuhäirega laste tugiisiku baaskoolitusega ning aktiivsus-tähelepanuhäirega laste emotsioonide ning probleemse käitumise teemal. Kasutan psühhoterapeutilisi tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad ühtlustada klientide vaimset tervist, lahendades käitumise, tundeelu ja sotsiaalse suhtlusega seotud probleeme.

Olen tegelenud nõustamisega üle kahekümne aasta nii haridusasutustes kui personalitöö valdkonnas.  Igapäevaselt puutun tööalaselt kokku nii täiskasvanute, noorte kui ka lapsevanematega.

Maria Kanter

Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Tegevjuht, psühholoog

Töökeeled:
eesti

Tere, olen Maria. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala magistriõppe spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Lisaks olen täiendanud end kognitiiv-käitumisteraapia algväljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis ning läbinud kunstiteraapia praktiku taseme.

Olen läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi, mis võimaldavad mul pakkuda mitmeid lähenemisviise vastavalt individuaalsusele. Mul on üle kümne aasta nõustamiskogemust nii noorte, lastevanemate kui täiskasvanutega. Olen praktiline, struktureeritud ning süsteemne oma nõustamistöös.

Anne Kanter

Töökeeled:
eesti

Valdkond:
jooga õpetaja ja meditatsiooni juhendaja

Huvi korral kirjutada info@heaolu.ee

Anne joogateekond sai alguses aastal 2017, kui otsustas hakata käima jooga treeningutes. Esialgu paaril korral nädalas ja siis aina intensiivsus suurenes, kuni ta kahe aasta möödudes käis peaaegu iga päev stuudios ja vahel koguni mitu korda päevas.  Ja miks?  Sest trennist tulles oli liigestes ja lihastes imeliselt hea tunne. Muutused meeles ja kehas olid nii võimsad ja püsivad, et see pani mõtlema, mis ime asi selle joogaga on. Anne otsustas minna jooga koolitusele, et matil kogetule saada vastuseid.

Tänaseks on Anne Yoga Alliance ’i poolt sertifitseeritud jooga õpetaja (Vinyasa yoga RYT200 teacher training (2019 - 2020) ja andnud 3 aastat järjepidevalt ise tunde mitu korda nädalas. Anne on end täiendanud järgmiste koolitustega: Yin yoga teacher training 50h (2020), Lastejooga juhendajate koolitus 16-tundi (2020), Jooga biomehaanika töötuba 4-tundi (2021), Somaatika ja valu töötuba 4-tundi (2021), Heliteraapia baaskursus 16-tundi (2023), Mediatatsioon, mindfullness ja jooga nidra koolitus 30-tundi (2023).

Airi Kivi

Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog, pereterapeut, hüpnoterapeut

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Airi. Olen tegelenud noorte, lastevanemate ja täiskasvanute nõustamisega üle kümne aasta. Olen läbinud süsteemse pereteraapia ja litsenseeritud hüpnoteraapia väljaõppe.

Tartu Ülikoolis lõpetasin psühholoogia magistrikraadi. Lisaks olen end täiendanud NLP (neurolingvistilise programmeerimise) ja metafoorkaartide praktiseerivad täiendõpped. Oskan aidata inimesel muuta enda negatiivseid mõttemustreid ja käitumisi ning saavutada tervislikumad valikud.

Minu töö on enamasti suunatud individuaal- ja pereteraapiale ning hüpnoteraapiale.

Kati Lehtroos

Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog, koolipsühholoog

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Kati. Olen kutsetunnistusega (tase 7) koolipsühholoog ning tegelen igapäevaselt kooliga seonduvate muredega ning nõustan kooliealisi noori erinevate murede ja raskuskohtade korral.

Mul on litsents koolipsühholoogide hindamisvahendi komplekti testide kasutamiseks, hindamaks põhikooli õpilaste psüühilisi protsesse. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi psühholoogia eriala magistriõppe spetsialiseerumisega koolipsühholoogiale.

Lisaks olen läbinud Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis kognitiiv-käitumisteraapia algväljaõppe, Tartu Ülikoolis motiveeriva intervjueerimise väljaõppe ning Tallinna Ülikoolis lahenduskeskse lühiteraapia väljaõppe. Olen end täiendanud mitmekülgsete koolitustega, mis toetavad nõustamistööd erinevate vaimse tervise murede lahendamisel.

Sigrid Salundo

Broneeri aeg Ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Psühholoog

Töökeeled:
eesti, inglise

Tere, olen Sigrid. Olen lõpetanud Inglismaal Nottingham Trent ülikoolis psühholoogia bakalaureuseõppe. Praegu jätkan õpinguid psühholoogia magistratuuris Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste instituudis. Olen töötanud eelnevalt täiskasvanutega nii psühhiaatriakliinikus, rehabilitatsioonimeeskonnas kui ka vaimse tervise organisatsioonides.

Olen läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi enesevigastamise, suitsiidi ja isiksusehäirete teemadel. Töötan täiskasvanute ja noortega alates 14. eluaastast näiteks meeleolu- ja ärevushäiretega. Pean oluliseks isiksusekeskset lähenemist nii noorukite kui täiskasvanute nõustamisel.

Galina Popovitš

Tere, olen Galina ja olen lõpetanud Tallinna Sotsiaal-Humanitaar Ülikooli psühholoogia magistriõppele vastava eriala ning Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala magistriõppe.

Olen läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia põhiväljaõppe ning kriisinõustamise põhikursuse. Lisaks olen läbinud täiendkoolitusi laste- ja perepsühholoogia, biblioteraapia ja kunstiteraapia alal. Olen täiendanud end autistliku ning aktiivsus-tähelepanuhäirega laste tugiisiku baaskoolitusega ning aktiivsus-tähelepanuhäirega laste emotsioonide ning probleemse käitumise teemal. Kasutan psühhoterapeutilisi tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad ühtlustada klientide vaimset tervist, lahendades käitumise, tundeelu ja sotsiaalse suhtlusega seotud probleeme.

Olen tegelenud nõustamisega üle kahekümne aasta nii haridusasutustes kui personalitöö valdkonnas.  Igapäevaselt puutun tööalaselt kokku nii täiskasvanute, noorte kui ka lapsevanematega.

Maria Kanter

Broneeri aeg ja tule kohale
Broneeri aeg veebikohtumiseks

Tegevjuht, psühholoog

Töökeeled:
eesti

Tere, olen Maria. Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala magistriõppe spetsialiseerumisega nõustamis- ja kliinilisele psühholoogiale. Lisaks olen täiendanud end kognitiiv-käitumisteraapia algväljaõppe Eesti Kognitiivse ja Käitumisteraapia Assotsiatsioonis ning läbinud kunstiteraapia praktiku taseme.

Olen läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi, mis võimaldavad mul pakkuda mitmeid lähenemisviise vastavalt individuaalsusele. Mul on üle kümne aasta nõustamiskogemust nii noorte, lastevanemate kui täiskasvanutega. Olen praktiline, struktureeritud ning süsteemne oma nõustamistöös.

Anne Kanter

Töökeeled:
eesti

Valdkond:
jooga õpetaja ja meditatsiooni juhendaja

Huvi korral kirjutada info@heaolu.ee

Anne joogateekond sai alguses aastal 2017, kui otsustas hakata käima jooga treeningutes. Esialgu paaril korral nädalas ja siis aina intensiivsus suurenes, kuni ta kahe aasta möödudes käis peaaegu iga päev stuudios ja vahel koguni mitu korda päevas.  Ja miks?  Sest trennist tulles oli liigestes ja lihastes imeliselt hea tunne. Muutused meeles ja kehas olid nii võimsad ja püsivad, et see pani mõtlema, mis ime asi selle joogaga on. Anne otsustas minna jooga koolitusele, et matil kogetule saada vastuseid.

Tänaseks on Anne Yoga Alliance ’i poolt sertifitseeritud jooga õpetaja (Vinyasa yoga RYT200 teacher training (2019 - 2020) ja andnud 3 aastat järjepidevalt ise tunde mitu korda nädalas. Anne on end täiendanud järgmiste koolitustega: Yin yoga teacher training 50h (2020), Lastejooga juhendajate koolitus 16-tundi (2020), Jooga biomehaanika töötuba 4-tundi (2021), Somaatika ja valu töötuba 4-tundi (2021), Heliteraapia baaskursus 16-tundi (2023), Mediatatsioon, mindfullness ja jooga nidra koolitus 30-tundi (2023).