Kunstiteraapia

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, kus loovus- ja kunstipõhiste meetodite ja tehnikate süsteemne ja teaduspõhine rakendamine kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks ja heaolu soodustamiseks.

Kliendil on võimalik lihtsaid kunstimaterjale kasutades uurida oma sisemaailma nii sõnalisel kui mittesõnalisel moel. Kunstiteraapia pakub võimalust väljendada raskeid või segadusttekitavaid tundeid turvalisel viisil. See on ainulaadne tee suhtlemiseks ja mõistmise saavutamiseks. Teraapias aset leidev loomise protsess viib meid lähedale oma kujutlusi loovale osale ning süvendab intuitsiooni.

Protsess toob igas inimeses peituva sisemise tarkuse ja tervenemise teadlikule tasandile. See kasvatab sõltumatust, sisemist teadlikkust ning isiksuse tervist ja terviklikkust. Kunstiteraapiates, erinevalt kunstiharrastusest, on alati kolm osapoolt: klient, terapeut ja kunstivorm. Kunstiliikidega tegeletakse eraldi, üksteise järel, samaaegselt või sujuvalt ühelt teisele kunstivormile üle minnes – seda kõike lähtudes kliendi eelistustest.

Kunstiteraapia pakub mitmesuguseid võimalusi laste kognitiivse, emotsionaalse ja sotsiaalse arengu toetamiseks. Tegeletakse spetsiifilise vaimse, füüsilise, emotsionaalse või käitumusliku funktsiooni arendamise, toetamise, taastamisega, nt tähelepanu, peenmotoorika, liikumisvõime, kehatunnetuse arendamine, mälu säilitamine/taastamine, õppimisvõime ja üldise arengu toetamine, toimetulekuoskuste omandamise toetamine eesmärgistatud loovteraapiliste tegevustega.

Seanssidel maalitakse, joonistatakse, kleebitakse, meisterdatakse, voolitakse, õmmeldakse, luuletatakse, pildistatakse, kirjutatakse, jutustatakse lugusid, musitseeritakse, liigutakse, tantsitakse ja tegeletakse nii paljude kunstilise eneseväljenduse vormidega, kui loovus võimaldab. Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunsti tegemise tehnilisi oskusi või varasemaid kogemusi. Oluline pole mitte tulemus, vaid loomise protsess ise, mille käigus toimub pingete vabanemine, hinge ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine.

Kunstiteraapia annab võimaluse aru saada ja väljendada iseenda hetke seisundit või tunnet. Kunst võimaldab kontakti saada oma sisemaailmaga ning annab uusi taipamisi. Kunsti ja käelise tegevusega tegelemine aitab maandada päeva jooksul tekkinud stressi ja pingeid, kogeda saavutuselamust.

Kunstiteraapia on orienteeritud inimestele, kes soovivad arendada enda loovust, eneseteadvust, aktiveerida ning avada enda sisemisi ressursse ja maandada pingeid. Hästi mänguline ja vaba eneseväljendus eesmärgiga turgutada loovust ja virgutada vaimset tervist.

Kunstiteraapiat rakendatakse erinevate sihtrühmade puhul: intellektipuudega kui ka normintellektiga inimesed, psüühikahäiretega inimesed, dementsusega inimesed, arenguhäiretega inimesed jt sihtrühmad. Kunstiteraapia sobib erinevatele vanusegruppidele alates lastest kuni eakate inimesteni. Kunstiteraapiat rakendatakse nii individuaalselt, rühma- kui ka pereteraapiana.

Broneeri aeg
Vastuvõtule
Soovid rohkem infot teraapia osas? Saada meile email info@heaolu.ee või telefoni teel eesti keeles
+372 56 900 832 ja räägime